Herausgeber:  Eifelverein, Ortsgruppe Bad Münstereifel, Stand: 6/2016
Konzept:          Heinz Zanger
Fotos:              Almut Kossmann, Jürgen Küppers, Heinz Zanger
Nederlandse vertaling dr. Marjorie de Grooth
05.01.2017

Tips voor de gebruikers:

Op de plattegrond zijn ook gegevens te vinden over de aanwezigheid van steile hellingen op de hoofdroute en de aangrenzende voetpaden. Zo kunnen mensen met een mobiliteitsbeperking een individuele route uitkiezen.  De totale rondgang – binnen en buiten de muren en over begaanbare weergangen– heeft een lengte van 2,2 km en kan in ongeveer een uur worden afgelegd.
Bezoekers dienen er rekening mee te houden, dat niet alle deeltrajecten ’s winters sneeuw- en ijsvrij worden gehouden.
Op de plattegrond zijn behalve de “Eifelblick” ook andere interessante fotoplekjes aangegeven.
De rondweg kan zowel vanuit de binnenstad als van buitenaf worden bereikt en is adequaat bewegwijzerd

Plan der Stadtmauer

Legende

Geschiedenis

De stichting van een klooster door Benedictijner monniken uit Prüm in de eerste helft van de negende eeuw vormt het begin van de bewoningsgeschiedenis van Münstereifel. Nadat het klooster in 844 de relikwieën van de HH Chrysanthus en Daria had verworven, kwam het snel tot grote bloei als populair bedevaartsoord. Aan het eind van de dertiende en in de eerste helft van de veertiende eeuw wordt onder heerschappij van de Hertogen van Jülich (Gulik) de complete nederzetting “Moenstere in der Eyffelen” ommuurd, als in het dal gelegen versterking tegen de het aartsbisdom Keulen. Volgens Renard (in zijn publicatie “Rheinische Städtebilder, blz. 116) geldt Bad Münstereifel als ‘het duidelijkste en best bewaarde – zij het in Duitsland ook het enige- voorbeeld van het systematische barricaderen van een compleet stuk rivierdal’.
De oudste vermelding van de burcht als onderdeel van de ommuring stamt uit 1317.
Oorspronkelijk was hij eigendom van de Heren van Jülich-Bergheim. Later, als landsburcht van de hertogen van Jülich, was hij bestuurszetel van baljuw en voogd. In 1689 wordt de burcht door troepen van de Franse koning Lodewijk XIV verwoest.
Met zijn vier stadspoorten en in totaal 20 hoekbolwerken, muurtorens en versterkte waterpoorten geldt de 1,6 km lange stadsmuur als de best bewaarde van Noord-Rijnland-Westfalen!

Schnitt durch die Stadt

Technische gegevens

Dat de stadsmuur nog steeds bestaat is niet alleen te danken aan intensieve restauratie- en conserveringsprojecten uit de 20ste en 21ste eeuw, maar zeker ook aan de degelijke oorspronkelijke bouwwijze. Met uitzondering van de poorten en torens is de hele muur op spaarbogen gefundeerd. Deze techniek, die al door de Romeinen werd gebruikt, verhindert dat de constructie door schommelingen in de temperatuur beschadigd raakt. De veldzijde van het muurwerk werd gestabiliseerd doordat de bogen van de weergang er vast tegenaan waren gemetseld. Als bouwmateriaal werd overwegend breuksteen gebruikt, die waarschijnlijk bij het uitgraven van de stadsgracht tevoorschijn was gekomen. Voor bijzondere bouwelementen, zoals de bogen van de stadspoorten en waterpoorten, kon men terugvallen op natuursteen uit de directe omgeving van Münstereifel. Dat gold ook voor de metselkalk, die vanaf de Romeinse tijd tot in de twintigste eeuw bij Iversheim werd gebrand.

 

Schnitt durch die Stadtmauer

De rondwandeling langs de stadsmuur in digitale vorm: